Liesbeth Smit psychotherapie

INFORMATIE

Aanmelding:

U kunt zich telefonisch aanmelden op 06-25426275. Een SMS sturen kan ook.
Als ik niet in staat ben u direct te woord te staan, spreek dan een boodschap in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug, in ieder geval dezelfde dag.

Op basis van het eerste telefonische contact wordt bekeken of het voor u zinvol is om een intakegesprek te plannen.
In het eerste intake-/kennismakingsgesprek kijken we samen wat er speelt en of een psychotherapeutische behandeling of coaching zinvol is.
U krijgt daarover een advies. Als we tot behandeling overgaan, wordt er een behandelplan gemaakt.

Wachttijd:

Meestal kan er na de telefonische aanmelding een afspraak voor intake gemaakt worden binnen twee weken.Tussen intake en behandeling zit geen wachttijd.

Afzeggen van afspraken:

Sessies waarop u zonder bericht niet verschijnt of korter dan 24 uur voor de afspraak afzegt, moet u zelf betalen. Ik reken daarvoor € 50,-.

Klachtenregeling:

Als u klachten heeft over mij als behandelaar of over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het best met mij bespreken. Wanneer dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Er is aan de NVP een onafhankelijke klachtenfunctionaris verbonden en er is een onafhankelijke klachtencommissie. Ook is de NVP aangesloten bij externe geschillencommissies.
Zie: www.psychotherapie.nl/klachtenregeling.
U kunt ook een klacht indienen bij de LVVP. De LVVP heeft vanaf 2017 ook een geschillencommissie. Zie: www.lvvp.info.
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
070-340 5417
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl