Liesbeth Smit psychotherapie

KOSTEN EN VERGOEDING

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.
Dit betekent dat u van tevoren goed moet informeren bij uw zorgverzekeraar of u de hulp van mij vergoed krijgt.
Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal 50, 60, 80 of 100% worden vergoed. Het resterende bedrag moet u dus zelf betalen.
U moet in ieder geval altijd om een verwijzing van de huisarts vragen.
Als u gebruik maakt van een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar, dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,-.
Voor psychotherapie wordt een DBC geopend, een diagnose behandel combinatie. De rekening voor therapie wordt pas uitgeschreven aan het eind van de behandeling of na het verstrijken van een kalenderjaar. Afhankelijk van de hoeveelheid opgetelde behandel- en overheadminuten valt de DBC in een bepaalde prijscategorie. Er bestaat dus geen tarief per zitting.
U krijgt een rekening thuisgestuurd van het DBC-registratie- en factureringsbedrijf VCD, die u zelf moet betalen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt u verwezen naar de GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ) of naar de G-GGZ (Gespecialiseerde GGZ). Voor de geldende tarieven van 2016 verwijs ik naar de Nederlandse Zorgautoriteit voor GB-GGZ klik hier en G-GGZ klik hier.
Ik hanteer het maximum tarief.

Onverzekerde zorg:

Psychotherapie voor relatieproblemen en aanpassingsstoornissen zoals bijvoorbeeld gestagneerde rouw, wordt sinds 2013 niet meer vergoed door Zorgverzekeraars.
Het tarief voor coaching is € 130,- (inclusief 21% BTW) per sessie van 45 minuten.
Het tarief voor supervisie is € 100,- per sessie van 45 minuten.